skip to Main Content

İŞGEM’in Bölgeye Katkıları

Gümüşhane İŞGEM ile yerel ve bölge ekonomisine farklı katkılarda bulunarak rekabet gücünü artırması amaçlanıyor. Bu katkıların bazıları: Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Bölgede bulunan geleneksel ürünlerinin bölge ekonomisine yaptığı katkıyı, imalat kalitesini ve yaratılan katma değeri arttırmak. Bölgesel girişimcilik ruhunu destekleyerek ve güçlendirerek, gereken iç destek mekanizmalarını oluşturmak. Girişimciler için profesyonel bir çalışma ortamı hazırlamak. Bölgesel İstihdamı arttırmak. Faaliyetleri ve verdiği hizmetler ile mevcut sektörlerin büyümesine ve firmaların rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunmak. Gümüşhane ilinin marka değerini arttırmak olarak sıralanabilir.

Back To Top