SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Küresel bir ekonomide Türk girişimciler için İŞGEM modeli uygulanabilir bir modeldir. Girişimciliği teşvik eden bir mekanizma ve iş kuluçka merkezi olarak İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) modeli KOBİ’ler olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemektedir. Gümüşhane İŞGEM ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen ve kapsamlı iş destek programı ve tesisleri yoluyla fikir oluşturma aşamasından yeni şirketlerim kurulmasına kadar, destek unsurlarını geliştirecek şekilde tasarlanmış bir mekanizmadır. Gümüşhane İŞGEM, iş oluşumlarının ilk aşamalarında girişimcilere pazara giriş ve geliştirme safhalarından kurumsallaşmalarına yardımcı olmak için destek verecektir.

Gümüşhane Türkiye’nin az gelişmiş şehirlerinden biridir. Gümüşhane İŞGEM’in sunduğu olanaklar şüphesiz ki yeni firmaların kurulmasında önemli bir teşvik oluşturacaktır. Yeni firmaların kurulması ve yeni girişimcilerin ekonomiye dahil edilmesi bölgedeki istihdamın ve üretimin artmasına olanak sağlayacaktır. Gümüşhane’de mevcut olan girişimcilik altyapısının zayıflığı göz önüne alındığında, ekosisteminin oluşturularak yeni yatırımcılara destek verilmesi Gümüşhane Ekonomisinin geleceği adına cok önemlidir. İŞGEM, yeni girişimciler için tedarik edeceği fiziksel hizmetleri ve iş geliştirme hizmetlerinin (eğitim, danışmanlık, mentörlük…vb) yanında, üretim faaliyetleri ile bölgedeki firmaları destekleyecek, kar odaklı üretim söz konu olmadığından, fiyat anlamında firmaların daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır.

VİZYON

Bölgesel kalkınmada, sahip olduğu Ambalaj, Kutulama ve Pestil&Köme üretim hatları ile sosyo-ekonomik katkı bakımından Türkiye’deki en üretici, en yenilikçi ve en ilham verici İŞGEM’i olmak, bünyesinde ev sahipliği yapacağı 20 kiracı ve iş geliştirme faaliyetleriyle bölgede ki girişimcilik altyapısını güçlendirerek, sunduğu hizmetlerle mevcut firmaların rekabet gücünü arttırmak. Gümüşhane İŞGEM’in gıda sektörü özelindeki amacı bölgede ki mevcut üretim kapasitesini üretim kalitesini arttırmak, diğer bölgeler ve yurtdışı ile olan ticari/ekonomik ilişkileri güçlendirmek, sektörel rekabet gücününü arttırarak ve yerel büyümeyi desteklemektir. Gümüşhane ilinin marka değeri oluştururken bölgesel istihdamı artırmak amaçtır

MİSYON

Gümüşhane’deki girişimcilik altyapısını güçlendirme ve Gümüşhane İŞGEM’dekiişletmelerin teknik kapasiteleri ile rekabet güçlerini arttırma yoluyla Gümüşhane’nin sosyo- ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu, yeni ve rekabetçi fikirlere sahip girişimciler arasındaki sinerjiyi geliştiren ve sahip olduğu üretim hatları ile bu girişimcilerin ürün ve hizmetlerinin katma değerini iyileştirmesini sağlayan fiziksel ve sosyal bir ortam oluşturmak marifetiyle başarılacaktır.

Stratejik Hedefler;

1. Gümüşhane’de büyüme ve değer yaratma potansiyeline sahip, stratejik açıdan önemli sektörleri ve girişimcileri desteklemek ve bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerini arttırmak.

2. Ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası aşamalarda girişimcileri yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünler üretmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için desteklemek.

3. Gümüşhane İŞGEM’in gerekli fiziki, teknik, örgütsel ve finansal kaynak / kabiliyete sahip olmasını ve kiracılarına kaliteli hizmet sunmasını sağlamak.